Hasta altı bezi SGK ödemesi için yapılması gerekenler

Hasta alt bezlerinin ödeme şekli 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla değişmiştir.
Sağlık Uygulama Tebliği: “Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.’’ Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi Kurum olarak ifade edilen SGK’dır.

Engelli çocuklar için alt yaş sınırı 2 yaştır. Bez raporu tüm hekimler tarafından raporlanabilir. Sağlık Uygulama Tebliğine göre rapor 2 yıllık çıkartılabilir. Hasta alt bezi / çocuk alt bezi / külotlu hasta bezi ödemeleri için; raporda ”hasta alt bezi” yazması yeterlidir.

Hasta alt bezleri reçetesi yazdırıldıktan sonra 10 gün içinde bezlerin alınacağı medikal firmaya teslim edilmelidir. Medikal reçete karşılığı, reçetede belirtilen miktarı; aylık 120, en fazla 2 aylık 240 adet teslim eder. SGK’nın ödeyeceği miktarın üzerinde olan tutar hasta tarafından medikal firmaya ödenir. Malzeme alımı yapacağınız firmanın SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Firmanın SGK ile anlaşmalı olup olmadığını sorunuz ve anlaşma belgesini görünüz. SGK’nın Ödediği Birim Fiyat: 70 kuruştur. Yetişkin bezleri için ödenecek miktar 90 kuruştur. İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Hasta alt bezi SUT Kodu: A10049, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik, 25 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete.

Kaynak ==> https://www.engelolma.net/engelli-haklari/hasta-alti-bezi-sgk-odemesi-icin-yapilmasi-gerekenler-h179.html